Виола аптеките соработуваат со Фондот за здравствeно осигурување на РМ

Виола аптеките се снабдени со сите лекови од позитивната листа на лекови на Фондот за здравство на РМ.

Share this post

Banner
Banner
Banner

Контакт

155x155Контакт:
Виола Трејд - Скопје
ул. Востаничка 59
1000 Скопје
+ 389 (02) 2736 462
тел./факс + 389 (02) 2720 438